Miacasa

Miacasa Architekt Bartosz Snelewski

Prawo Budowlane – rewolucja w 2020 roku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane. Jest to finał długiego, kontrowersyjnego procesu przygotowania zmian, które w założeniu mają uprościć procedury przygotowania inwestycji. Przed nami jeszcze legislacja w sejmie, ale znając nowy układ sił w parlamencie chyba nie należy spodziewać się problemów.

Prawo Budowlane - zmiany
Zmiana Prawa Budowlanego

Jakie zmiany nas czekają:

 1. Podział projektu budowlanego na dwie części:
  • projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczny, który składać będziemy do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę
  • projekt techniczny, który opracować będzie trzeba PRZED rozpoczęciem budowy, ale nie będzie on składany do urzędu.
 2. Uproszczenie procedury weryfikacji dokumentacji projektowej (mniejszy zakres projektu w urzędzie) powinno w teorii wpłynąć na przyśpieszenie procedur wydawania decyzji.
 3. Za opracowanie poprawnego i kompletnego projektu przed przystąpieniem do robót odpowiadać będzie kierownik budowy i inwestor. Kierownik będzie musiał złożyć oświadczenie o opracowaniu kompletnego projektu, co znacząco zwiększa jego odpowiedzialność. Należy się liczyć ze wzrostem cen za usługi kierowników budowy.
 4. Wzrasta też odpowiedzialność projektanta, który nie będzie miał argumentu, że „przecież projekt został zweryfikowany przez urząd”. Do tej pory teoretycznie też tak było, jednak odejście od zatwierdzania urzędowego projektu technicznego odbierze nierzetelnym projektantom ostatni argument.
 5. Więcej obiektów będzie można wybudować jedynie na zgłoszenie.
 6. Uproszczono legalizację samowoli budowlanych.
 7. Dano Starostom możliwość wydawania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. Do tej pory taką zgodę mógł dać tylko minister. Niestety znając mentalność wielu urzędników nie należy się spodziewać zbytniej otwartości w tej materii.

Jak nowe prawo budowlane sprawować się będzie w praktyce? Być może dowiemy się już za kilka miesięcy. Z moich doświadczeń wynika, że decydujący będzie jak zawsze czynnik ludzki.

Napisz do mnie:

arch. Bartosz Snelewski

pl_PLPL